KÖLTŐI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A KÖNYVJELZŐ ROVATBAN

 

Könyvjelző rovat vendége hétfőn Falusi Márton költő, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, akivel a A Pars pro toto kötetsorozat legutóbb megjelent kötetéről beszélgetek a Martha C. Nussbaum Költői igazságszolgáltatás című könyvről.

 

 

 

A Pars pro toto kötetsorozat az MMA intézménycsalád idegen nyelvű művészetfilozófiai művek népszerűsítését megteremtő vállalkozása.

Martha C. Nussbaum: Költői igazságszolgáltatás

Az érzelmek állítólag rossz tanácsadók, különösen ha összetett erkölcsi vagy jogi kérdésekben kell döntéseket hoznunk. De vajon így van ez? Valóban hasznosabb útmutatással szolgálnak ilyenkor a szikár és távolságtartó értekezések, mint az elbeszélések, amelyek érzelmeink széles skáláját hozzák működésbe, így késztetve bennünket együttérzésre másokkal?

Martha Nussbaum (1947) korunk egyik legismertebb amerikai morál- és jogfilozófusa amellett érvel, hogy az irodalmi képzelet híján az ész gyakran vak marad a társadalmi igazságtalanságra és az emberi szenvedésre. Charles Dickens, Richard Wright és E. M. Forster regényeinek értelmezésén keresztül pedig arra is rámutat, milyen változásokat hozhat a képzelőerő e fajtájának használata olyan területeken, mint az etika, a döntéselmélet vagy akár az igazságszolgáltatás.

Műsor: Nyitány

Adás: hétfő

Műsorvezető: Szerémi Nóra

Back To Top