Csontpótlás tojáshéjból

A Futura rovat vendége Balázsi Katalin, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Vékonyréteg-fizikai Labor Laboratórium Vezetője.

A beszélgetés témája: a Kutatóközpontban tojáshéjból fejlesztenek ki csontpótlásra alkalmas implantátumokat.

A laboratórium a vékonyrétegek és a kerámia fejlesztésének több egymáshoz szervesen kapcsolódó területén végez kutatást. Az évtizedes múlttal rendelkező kutatásaik tapasztalatait főként a polikristályos rétegek szerkezetének vizsgálatában, a modern nanokompozit bevonatok vagy újszerű félvezető rétegek esetében hasznosítják.

Fenti kutatási területeik kiegészültek a korszerű műszaki kerámiák, biokerámiák és kerámia nanoszemcsékkel adalékolt ausztenites acél kompozit fejlesztésével, portechnológiai módszerekkel. Egyik fő erősségük hazai és nemzetközi szinten is a transzmissziós elektronmikroszkópia, mely segítségével meghatározzák a szerkezet hatását az előállított/növesztett anyag különféle tulajdonságaira. Elektron diffrakción alapuló metodikai fejlesztések is segítik és alátámasztják a fenti témákat.

Back To Top