Telkes Mária, a "Napkirálynő" a napenergia úttörője

Telkes Mária egy zseniális magyar feltaláló, akinek a nevét itthon nem ismerik, ám az Egyesült Államokban Napkirálynőnek hívott, több szabadalommal és nemzetközi kitüntetéssel rendelkező tudós, sok amerikai katona életét mentette meg a találmányával.

Telkes Mária egy nyolc gyermekes család elsőszülöttjeként látta meg a napvilágot 1900. december 12-én, Budapesten. Édesapja Telkes Aladár bankigazgató, nagybátyja pedig az amerikai Cleveland városában magyar konzulként működő Ludwig Ernő volt, aki később nagyot fordított a fital lány életén. Elemi iskoláit az angolkisasszonyoknál végezte, majd a Sophianum katolikus leánygimnáziumba járt. 1920-ban beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre, ahol matematika-fizika szakon végzett, és miközben Ribáry István fizika professzor asszisztenseként dolgozott, megszerezte a doktori fokozatot. 

Nagybátyja Ludwig Ernő amerikai magyar konzul hívására 1924-ben kiutazott Clevelandbe, ahol a biofizikai intézet kutatólaboratóriumának munkatársaként dolgozott, az intézetben az agysejtek bioelektromos sugárzását kutatták. A fiatal és rendkívül kreatív magyar kutatónő egy olyan  optikai műszert konstruált, amellyel rögzíteni és mérni tudták az agysejtek infravörös tartományban kibocsátott sugarait.

1939-ben Bostonba költözött, ahol a Hoyt Hottel, a nagynevű Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora által vezetett vegyészmérnöki kar, a MIT Research Committee and Solar Energy felkért tagja, később pedig, 1940-től a vezetője lett. A MIT tanáraként és kutatójaként főleg a napenergiával foglalkozott és megoldotta a kor egyik legnagyobb problémáját, a napenergia tárolását.

telkes mária 5

forrás: Lechner Központ

Abban az időben a New Yorkra eső napenergia egy átlagos nyári napon egyenlő volt 2000 tonna szén elégetéséből származó hőenergiával, amelynek az előállítási költsége az 1950-es években körülbelül akkori árfolyamon számítva 25 ezer dollár volt. Az ingyen rendelkezésre álló és tiszta napenergiát ekkor még nem tudták hasznosítani, az akkumuláció problémája miatt, amit Telkes Mária oldott meg, kémiai hőtárolással.

A „Dover Sun House" azaz Doveri Napház tervezésével kapcsolódott be a Godfrey Lowell Cabot iparmágnás által finanszírozott Napenergia Kutató Projektbe (Solar Energy Research Project). Cabot 650.000 dollárjából hat, kizárólag napenergiával működő kísérleti házat építettek 1948-ban, ahová Mária rokonai, a Némethy család költözött be.

 doveri naphaz

A Doveri Napház

Mivel kísérleti házak voltak, inkább rokonokkal oldották meg a próbaüzemet. A ház önmagát újrahasznosító fűtési rendszere a napenergiát egy igen gyakori és olcsó alapanyag, a glaubersó (nátrium-szulfát dekahidrát) oldatában tárolta, amelyből relatíve kevés is elegendő volt a megfelelő akkumulációhoz. A ház oldalára és tetejére glaubersó-vegyület tárolókat szereltek fel, és ezeket összekötötték a szobákat behálózó levegő- és vízkeringető csővezetékekkel.

A megolvadt vegyület 10 napig tárolta a hőt, azaz az elnyelt napenergiát, a hőmérséklet csökkenésekor pedig visszakristályosodott, és leadta az elnyelt hőt. (A dermedéskor felszabaduló hő 82-szer nagyobb az igen magas fajhőjű víz olvadáshőjénél.) Az amerikai hadiipar felkérésére  egy  olyan, felfújható nap-desztillátort, napenergiával működő tengervíz sótalanító berendezést fejlesztett ki, amely az amerikai katonák állandó felszerelésének része lett. A második világháború idején, főleg a csendes-óceáni hadszíntéren rengeteg, tengerbe zuhant pilóta éltét mentette meg a készülék azzal, hogy ivóvizet biztosított a számukra.

Az átlátszó, felfújható, filclapot tartalmazó labda napi 1 liter vizet sótalanított. Találmányáért 1945-ben megkapta az Egyesült Államok Tudományos Kutatási és Fejlesztési Hivatalának érdemrendjét. Telkes Mária  még sok egyebet is tervezett, egyik alkotása például a napkemence - ami a magas napsütéses óraszámú Indiában különösen népszerű -, ami egy napenergiával működő hússütő, és amely szintén egyszerű és olcsó megoldás. Dolgozott egyetemi oktatóként, nagyvállalatok tanácsadójaként, de részt vett több állam által támogatott tengerészeti és űrkutatási programban is.

telkes mária 6

Több, mint száz tudományos publikáció és 39 szabadalom fűződik a nevéhez. Munkásságát számos nemzetközi kitüntetéssel és egy hazai posztomusz elismeréssel honorálták : 2012-ben - Gábor Dénessel együtt - bekerült a Feltalálók Nemzeti Dicsőségcsarnokába. Az Egyesült Államokban Napkirálynőként emlegetett Telkes Mária1995-ben hazatért Magyarországra és még abban az évben december 2-án 95 éves korában meghalt.

forrás: https://www.origo.hu/tudomany/20200602-napkiralyno.html


Nyomtatás   E-mail