Auguste Rodin, a szenvedély és az érzelmek megörökítője

François-Auguste-René Rodin(1840 - 1917) francia impresszionista szobrászművész, 180 éve, ezen a napon született. Rodin életteli, drámai, sok érzelmet közvetítő szobrait a modern szobrászat kiindulópontjának tekintik. A szimbolizmussalés az impresszionizmussal egyaránt összekapcsolódik.

 

Auguste Rodin egyszerű családban született Párizsban, miután normandiai édesapja, két leánygyermekével oda költözött. Családnevük a dialektusukban vöröset jelent és valóban, ezt a család minden tagja magán viselte. Már gyermekkorában szívesen rajzolgatott, de azt apja és paptanárai veréssel büntették. Alapiskoláit nagy nehezen elvégezte, majd felvételizett az École des Beaux-Arts-ra. Háromszor is megpróbálta, de nem sikerült, így kőfaragóként dolgozott. Komoly lelkiválságba került, be akart lépni az Oltáriszentség rendbe. Végül nem tette meg, de 1863-ban megmintázta a rend megalapítójának, Eymard atyának a mellszobrát. Ez volt az első szobra.

Sikerült bejutnia a Louvre néhány tanfolyamára, s ott Bayre, majd Jean-Baptiste Carpeaux irányítása alatt dolgozott. Behatóan tanulmányozta a görög szobrászat emberábrázolását és a gótikus képzőművészetet. Később a sèvres-i manufaktúrában Carrier-Belleuse mellé került, porcelánfestőként, s az ő mellszobrát is elkészítette. Párizsban, de más városokban is, épületek szobordíszeit mintázta. Járt Belgiumban és Olaszországban is, 1876-os olasz útján nagy hatással volt rá Michelangelo művészete.

Első jelentős alkotását 1875-ben mintázta meg: egy bronzba öntött fiatal férfialakot, Érckorszak címmel. Ebben rendkívüli részletgazdagsággal ábrázolta a nyújtózkodó férfi figuráját, feszes mozdulatával az ember öntudatra ébredését sűríti egyetlen, kifejező pillanatba. E szobra élénk vitát eredményezett az 1877-es párizsi Salonon, azzal gyanúsították meg, hogy a szobor élő alakról készült gipszöntvény. 

bronzkorszak

Keresztelő Szent János szobra 1879-ben született, először egy meztelen férfitorzót (Lépő ember) készített előtanulmányképpen, melyen rendkívüli kifejező erővel hangsúlyozta a test gazdagon kidolgozott izmait. Ettől kezdve nagy számban készítette a mellszobrokat és emlékműveket.

keresztelő szent jános

Első nagy kompozíciója a hat alakból álló A calais-i polgárok szoborcsoport, majd Balzac és Victor Hugo emlékműve. Nagy huzavona volt A calais-i polgárok körül, Calais város vezetése méltatlannak találta városához Rodin művét, végül mégis ráálltak a befogadására, s most már ez a legnagyobb büszkeségük. A hatalmas erőt sugárzó Balzac szobrot nagy tiltakozással utasította el a francia írók szövetsége, csak 1939-ben kerülhetett méltó helyére. Ma Párizs egyik büszkesége, amellyel nemcsak a Rodin Múzeumnál, hanem a Raspail és Montparnasse sugárutak kereszteződésénél is találkozhatunk, a Montparnasse negyedben. Másolatát New Yorkban is felállították.

calais polgárok

Valójában DanteIsteni színjáték (La Divina Commedia) című alkotása Pokol c. része ihlette Rodint, amikor a Pokol kapujának megalkotása foglalkoztatta. Számos kompozíciót külön előre megalkotott a Pokol kapujához, ezek voltak: ÁdámA gondolkodóA három árny1880-ban készült el velük. Éva szobrát 1881-ben alkotta ugyancsak a Pokol kapujához, amely ma a Rodin Múzeum udvarán látható.

Számos emlékezetes alkotás született keze nyomán, A csókPaolo és Francesca1886-ban, A fájdalom1887-ben, majd az Örök tavasz és a Danaida. Az Örök tavaszból az életöröm sugárzik, a Danaidában a végzet által letaglózott mitológiai hősnőt ábrázolja, megmutatva a fájdalom és a vereség hatását.

cultura rodin acsok 2

A csók, 

1900-ban rendezte műveiből első gyűjteményes kiállítását, 168 alkotással. Ekkor már dicsősége csúcspontjára jutott. Utolsó éveiben írásban is rögzítette gondolatait a gótikusközépkorikatedrálisokról, s egyes művészetelméleti kérdésekről. Ebben kifejti , szerinte hogyan kell ábrázolni a mozgást: „A mozgás átmenet egyik testhelyzetből a másikba, az alakoknak nem szabad valamilyen merev tartásban megrekedniök. A gipszöntvény nem annyira természetes, mint a szobrom; én jobban megőrzöm emlékezetemben a 'pózt'; mint maga a modell, s ezen felül belső életet is adok neki."


Nyomtatás   E-mail