Klasszik Rádió Adventi Kalendárium játékszabályzat

December 1. és 23. között a Klasszik Rádió 92.1 Adventi naptárban válassza ki az adott naphoz tartozó „ablakot” , kattintson rá, majd az ott feltett kérdésre válaszoljon helyesen! A helyes válaszadóink közül minden nap kisorsolunk egy szerencsést, aki megnyeri az adott nap ajándékát!

A promócióban való részvétel önkéntes, ingyenes és a játékszabályzat elfogadását jelenti!

JÁTÉK IDŐTARTAMA

2013. december 1. – 2013. december 23.

JÁTÉK MENETE

2013. december 1. és december 23. között a Klasszik Rádió 92.1 honlapján megjelenik egy adventi naptár. Ha az éppen aktuális napra kattint, máris láthatja az adott nap nyereményét, valamint az aznapi kérdésünket. A helyes választ adók között másnap reggel 10 órakor kisorsoljuk a szerencsést, aki megnyeri az éppen aktuális nyereményt. Adott e-mail címről egy nap csak egy választ fogadunk el!

NYEREMÉNY

Figyelje az aktuális kalendárium ablakot, ahol minden nap más, a játék időtartama alatt összesen 21 db nyeremény kerül kisorsolásra. December 23-án a fődíjat az összes helyesen válaszoló játékos között sorsoljuk ki.

SORSOLÁS

A december 1-23. közötti napi nyereményeket minden másnap reggel 10 órakor, a december 21-ei nyereményt aznap 17 órakor sorsoljuk ki. A fődíjat a nyereményjátékban résztvevő összes játékos közül sorsoljuk. A Játékban résztvevők értesítése minden esetben a játék megfejtéssel együtt elküldött e-mailben megadott elérhetőség útján történik. Az átvétel módját, helyét, idejét a Szervező egyezteti a sorsolást követően a nyertessel.

A játékban részt vehet minden olyan személy, aki betöltötte a 18. életévét, cselekvőképes, magyar állampolgár.

A Játékosok a játékban való részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Játékra nem jelentkezhet, valamint a Játékban nem vehet részt a Szervezőkkel, illetve a Játék lebonyolításában közreműködő vállalkozásokkal tulajdonosi, munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek – a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozói. A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Jelentkezőt/Résztvevőt/Játékost /Nyertest, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek és/vagy vállalt kötelezettségeit megsérti. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy alternatív Résztvevőt/Játékost/Nyertest válasszon ki, amennyiben valamelyik Résztvevő/Játékos/Nyertes megszegi a jelen Szabályzatban foglalt feltételek bármelyikét.

A Szervező nem vállal felelősséget az elveszett, elkésett, téves helyre irányított, sérült vagy nem kézbesített jelentkezésekért. A Szervező nem felelős a távközlési hálózatok, az internetes hozzáférés műszaki hibáiért vagy a Játékra való jelentkezés egyéb akadályaiért. A nyereménnyel kapcsolatos személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség a Játékost terheli, amennyiben a Szervező másként nem rendelkezik. A Szervező nem felelős a valótlanul, hiányosan, hibásan és/vagy olvashatatlanul megadott elérhetőségi adatokból eredő következményekért. Amennyiben a Játékban résztvevő az általa megadott elérhetőségen nem elérhető, 5 nap után újrasorsolunk. A nyeremény készpénzre nem váltható. A résztvevő jelentkezésével feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatai a Szervező/Közreműködő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező – esetleges írásbeli tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából kezelje. A megadott regisztrációs adatok bármikor módosíthatóak. A Játékos írásbeli kérésére a Szolgáltató és a Szervező törli az adatait adatbázisából. Az adatkezelést és az adatfeldolgozást a Szervező végzi. Az adatok megadása önkéntes, a Játékos adatainak elküldésével és a játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével a Szolgáltató és a Szervező az adatait adatbázisban kezelje .A Játékosok ezen játékszabály elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Szervező részükre marketing tartalmú e-mail üzeneteket vagy postai levelet küldjön, melynek megszüntetését a Játékosok bármikor kérhetik. A résztvevő jelentkezésével tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket a Szervező, egyidejű értesítés mellett bármikor egyoldalúan módosíthat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Back To Top